Specialtandpleje

Behandlinger i specialtandplejen.

Behandlinger

Specialtandplejen er:

  • forebyggende og vedligeholdende tandpleje
  • afhjælpning af smerter
  • behandling af funktionsforstyrrelser og sygdomme i tænder, mund og kæber
  • behandling baseret på realistiske behandlingsbehov
  • undervisning i, hvordan mund, tænder og proteser plejes korrekt,

og fordelene for borgeren ved behandling skal klart overstige ulemperne. Der kan tilbydes større behandlinger, hvis borgerens almentilstand og hygiejne er velegnet.

Behandlingerne i specialtandplejen
De mest almindelige behandlinger i specialtandplejen er: undersøgelse, tandrensning, fyldninger, protesekorrektioner, protesereparationer og tandudtrækninger. Behandlingerne kan efter behov udføres under generel anæstesi (helbedøvelse).

Hvor kan man blive behandlet og hvem foretager behandlingen?
Behandlingen foregår oftest på den regionale specialtandplejes klinik på Holstebro Sygehus, Danmarksgade, 7500 Holstebro.

Alle behandlinger i specialtandplejen udføres med særlig hensyntagen til, at patienterne har funktionsnedsættelser. Behandlingerne udføres af særligt trænet tandplejepersonale. Der er pr. 1. januar 2018 igen indført fritvalgsordning for specialtandpleje. Læs mere i ‘Bekendtgørelse om tandpleje’ (BEK nr 1658 af 22/12/2017).

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål om behandlingerne i specialtandplejen kan du kontakte overtandlæge Marianne Blegvad  på tlf. 96 63 18 02.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Tandplejeinformations nyhedsbrev

Brevkasse

'Spørg Johan' og få svar.