Omsorgstandpleje

Sådan kommer man med i ordningen.

Sådan kommer man med i ordningen

Man skal visiteres til omsorgstandpleje
Du ansøger om omsorgstandpleje via områdelederne i dit område:

  • Område Syd: tlf. nr. 96 63 19 25
  • Område Vest: tlf. nr. 96 63 19 31
  • Område Lemvig: tlf. nr. 96 63 15 20

Hvis du bliver bevilget omsorgstandpleje, bliver du kontaktet af Tandplejen, som aftaler en tid med dig.

Det er bl.a. borgerens evne til egenomsorg og borgerens funktionsevne, som ligger til grund for vurderingen. Borgeren kan fx komme i betragtning til omsorgstandplejen hvis:

  • han/hun har et fysisk handicap, der nedsætter førligheden og evnen til at benytte almindelige tandplejetilbud.
  • han/hun har et psykisk handicap, der gør det vanskeligt eller umuligt at benytte de eksisterende tandplejetilbud.

Det er desuden et krav, at borgeren skal være fyldt 18 år og har folkeregisteradresse i Lemvig Kommune.

Hvis der efterfølgende sker ændringer i en borgers situation, kan han/hun blive udvisiteret af omsorgstandplejen.

Omsorgstandpleje eller specialtandpleje?
I visse tilfælde kan patienter, der synes at høre ind under omsorgstandplejeordningen, af kommunen blive visiteret til behandling i specialtandplejeordningen. Læs mere om specialtandplejeordningen.

Hvis man er i tvivl om, hvilken ordning man hører under, så kontakt overtandlæge Marianne Blegvad, hun vil kunne besvare eventuelle spørgsmål. Hvis man skal visiteres til specialtandplejen er hun visitator, hvis man skal visiteres til omsorgstandpleje er det områdeleder der er visitator.

Klagemuligheder
Man kan som borger/patient [i henhold til LBK nr 995 af 14/06/2018] klage til Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere Patientombuddet) over kommunens afgørelse. Man kan klage over:

  • om man er omfattet af reglerne om omsorgstandpleje
  • egenbetalingen
  • omfanget af omsorgstandpleje.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Tandplejeinformations nyhedsbrev

Brevkasse

'Spørg Johan' og få svar.