Omsorgstandpleje

Behandlinger i omsorgstandplejen.

Behandlinger

Omsorgstandplejen er:

  • forebyggende og vedligeholdende
  • efter behov: behandling af henholdende eller af palliativ karakter
  • behandling baseret på realistiske behandlingsbehov
  • opsøgende og regelmæssige undersøgelser,

og fordelene for borgeren ved behandling skal klart overstige ulemperne.

Behandlingerne i omsorgstandplejen
De mest almindelige behandlinger i omsorgstandplejen er: undersøgelse, tandrensning, fyldninger, protesekorrektioner, protesereparationer og tandudtrækninger.

Behandlingsmæssigt omfatter omsorgstandplejen derfor kun nødvendige istandsættelser af tandsættet. Og i det omfang behandlingen ydes i borgerens private hjem, er mulighederne begrænsede. Omsorgstandplejen tilrettelægges efter borgerens behov, med minimum en konsultation om året.

Hvor kan man blive behandlet og hvem foretager behandlingen?
Behandlingen foregår som hovedregel på den kommunale klinik, Lemtorp-klinikken på Nissumvej 10 i Lemvig. Små behandlinger og forebyggende tandpleje kan foregå i eget hjem. Behandlingsstedet afgøres af tandlægen.

For at sikre borgeren bedst muligt kan modtage den aftalte hjælp, er det en forudsætning at:

  • borgeren skal acceptere brug af hjælpemidler, som er nødvendigt, for at tandplejepersonalet kan udføre deres arbejde
  • borgeren skal deltage så aktivt som muligt, fx i det forebyggende arbejde
  • borgeren skal melde afbud i så god tid som muligt, hvis det ikke er muligt at overholde den planlagte aftale
  • der skal være en kontaktperson eller anden voksen til stede ved behandlinger hjemme eller på klinikken.

Der er pr. 1. januar 2018 igen indført fritvalgsordning for omsorgstandpleje. Læs mere i ‘Bekendtgørelse om tandpleje’.

Alle behandlinger i omsorgstandplejen udføres med særlig hensyntagen til, at patienterne behandles i deres egne omgivelser uden for klinik, at de typisk aldersmæssigt vil være ældre / gamle, og at de ofte ikke vil være fuldt normalt fungerende enten fysisk og/eller psykisk.

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål om behandlingerne i omsorgstandplejen kan du kontakte Lemvig Kommunale Tandpleje på tlf. 96 63 18 00.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Tandplejeinformations nyhedsbrev

Brevkasse

'Spørg Johan' og få svar.